Friday, January 04, 2013

Fritstillet

Jeg har fritstillet mig selv. Fra i 2012 at være partner i en lille virksomhed og have et ph.d.-projekt, der søgte universitetets nåde starter jeg 2013 som fri. Jeg har penge nok til at dække min løn de første måneder af året, jeg har afsluttet den formelle del af min filosofiske uddannelse, jeg har lagt ledelse bag mig, og hvis alt går vel vil jeg snart bruge mere tid på at lære andre op i Stafetanalyser® og Konferencestafetter end på selv at gennemføre dem.

Men hvad så? Jeg er givetvis hverken færdig med at forske, skrive eller involvere mig i udviklingsprojekter, spørgsmålet er - for en gangs skyld - hvad jeg skal forske i, skrive om og involvere mig i? Mulighederne føles uendelige, og det er de som bekendt ikke. Derfor er det måske ikke mulighederne, jeg skal starte med, men de to andre af Kants modaliteter, som Pareyson bruger til at indkredse frihedens problem:

 • Virkeligheden, som er let og fri: ”I den udstrækning virkelighed er forbundet med frihed, kan den betragtes i sin givethed eller i sin grundløshed. Set i sin givethed viser den sig som et overskud; en ægte gave, som skyldes en generøs gestus, et rent overskud, som bliver genstand for forundring. Set i sin grundløshed viser virkelighed i stedet sin dystre side; livet forekommer som en straf, der på én og samme tid fremkalder forbitrelse over at eksistere og længsel efter ikke at eksistere. I sig selv fremkalder virkelighed altså på én og samme tid forbløffelse og frygt, angst og forundring: dens essentielle kendetegn er tvetydigheden.”
 • Nødvendigheden, som er en tyngende og stædig virkelighed, der vikler sig om sig selv og forbliver fastgroet

Svaret på, hvad jeg skal forske i, skrive om og involvere mig i må ligge et sted mellem:
 1. det, der falder mig let og frit
 2. der, hvor livet forekommer som en straf
 3. det rene overskud
 4. forbitrelsen over at eksistere
 5. længslen efter ikke at eksistere
 6. forbløffelse og frygt
 7. angst og forundring
Og så skal jeg være varsom over for det tyngende og stædige, der vikler sig om sig selv og forbliver fastgroet.

Så enkelt er det.

1 comment:

 1. Anonymous7:25 AM

  Hej Pia, godt at høre at du har taget dig den frihed at fritstille dig selv.... Det er der mange der kunne lære af.
  Jeg er mit i en HD(O) afhandling om positiv psykologi som metode i forandringsprocesser og har skrevet følgende om den metodiske tilgang:
  "I den hermeneutiske metodik opretholdes skillelinjen mellem den coachede og coachen. Coachen skal ikke forsøge at lægge forståelse ned over medarbejderen, men derimod forsøge at sætte sig i personens sted og forsøge at forstå dennes intentioner. Denne metode er med til at sikre at jeg som konsulent/coach ikke fortolker med mine egen fordom, indforståethed og forudindtagethed. På denne måde bliver jeg en objektiv analytiker i vejen frem mod sandheden om virksomheden tilstand. Altså vil der ikke som sådan blive tolket på om de informationer der måtte komme frem rent faktisk betyder det der bliver sagt."
  Har du nogle tanker omkring dette?

  På forhånd tak.

  Henrik Hauge Schou

  ReplyDelete