Monday, October 09, 2006

Virksomhedsetik

For at være en etisk virksomhed skal bestyrelse og topledelse tage stilling til: 1) hvilken rolle virksomheden spiller/gerne vil spille i samfundet, 2) hvilke spilleregler medarbejderne skal overholde for at være en del af det fællesskab, virksomheden repræsenterer, og 3) hvordan man udvikler medarbejdernes dømmekraft, så de er i stand til at træffe de 'rigtige' beslutninger. Det handler med Platons ord om Det retfærdige samfund, Det retfærdige fællesskab og Det retfærdige menneske.

No comments:

Post a Comment