Monday, October 09, 2006

Etik og moral

For en god ordens skyld: Etik (græsk) og moral (latin) betyder det samme, nemlig sædvane; den 'rigtige' adfærd. Når det er sagt, så bruges etik ofte om det overordnede filosofiske problem om, hvad der er rigtigt og forkert, mens moral bruges om den enkeltes stillingtagen og holdninger til samme. Man kan også sige, at etik vedrører fællesskabets spilleregler, mens moral vedrører den enkeltes dømmekraft.

No comments:

Post a Comment